Site Overlay

Organizacja Narodowego Banku Polskiego.

Jaki jest Podział organizacyjny Narodowego Banku Polskiego.

Podział organizacyjny Narodowego Banku Polskiego jest dosyć szeroko rozbudowany. Mamy na samym czele Gabinet Prezesa. Oprócz Gabinetu Prezesa podział NBP składa się z Instytutu ekonomicznego i z 23 Departamentów. Do Departamentów NBP zalicza się: Departament Administracji, Departament Bezpieczeństwa, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Controllingu, Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej, Departament Stabilności Finansowej, Departament Emisyjno-Skarbcowy, Departament Operacji Zagranicznych, Departament Rachunkowości i Finansów, Departament Operacji Krajowych, Departament Kadr, Departament Oddziałów Okręgowych, Departament Komunikacji i Promocji, Departament Edukacji i Wydawnictw, Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Departament Systemu Płatniczego, Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych, Departament Informatyki i Telekomunikacji, Departament Ryzyka Operacyjnego i Zgodności, Departament Statystyki, Departament Zagraniczny, Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Departament Prawny. Jak widać podział organizacyjny Narodowego Banku Polskiego jest bardzo rozbudowany. Jest cała masa osób, które odpowiadają za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Prezes Narodowego Banku Polskiego wybierany jest na sześcioletnią kadencję przez Sejm, po tym jak Prezydent RP złoży stosowny do tego wniosek. Prezes NBP pełni funkcję Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej jak również jest Przewodniczącym Zarządu NBP. Można uznać go za przełożonego, który ma pieczę nad wszystkimi pracownikami NBP, a także jest on reprezentantem zewnętrznym banku. Ma on również za zadanie reprezentować interesy RP w instytucjach bankowych i finansowych jakie działają poza granicami naszego kraju. Ma on prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Ministrów i Sejmu. Pierwszym Prezesem Narodowego Banku Polskiego był Edward Drożniak, zaś obecnie jest nim Adam Glapiński. Prezesem NBP można być maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu. Bardzo ważne, że Prezes NBP musi być osobą apolityczną, która nie należy do żadnej partii politycznej, ani też nie jest członkiem związku zawodowego i nie prowadzi działalności publicznej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.